KNX

Jest to najczęściej stosowane, a zarazem najbardziej kompletne rozwiązanie automatyki dla domów. Koncepcja KNX opiera się o magistralę łączącą maksymalnie 64 rozproszone elementy systemu. Zapewnia ona obieg danych, a także zasilanie podłączonych do niej elementów systemu. Każde urządzenie posiada własną logikę i działa w określonym mu zakresie, dzięki czemu awaria lub usunięcie pojedynczego elementu nie wpływa na pozostałe o ile nie są z nim logicznie powiązane. Za najbardziej newralgiczną część systemu należy uznać zasilacz, który poprzez magistralę zasila wszystkie elementy systemu i którego awaria jest równoważna z wyłączeniem całego systemu. Wszystkie elementy systemu możemy podzielić na dwie główne grupy, tj. sensory i aktory.

  • sensory – czyli wszelkiego typu czujniki pomiarowe badające stany przełączników dwustanowych (np. oświetlenia, stan wyłączników prądowych itp.) oraz wartości rzeczywistych (np. temperatury, wilgotności, oświetlenia, itp.)
  • aktory – czyli urządzenia realizujące sterowanie elementami automatyki takimi jak siłowniki, pompy, żarówki, styczniki,.itp.

Sensory i aktory komunikują się ze sobą realizując akcje oparte na zaprogramowanych relacjach i kolejności działań. Daje to swobodę realizowania działań inicjowanych z dowolnego miejsca bez potrzeby budowy pajęczyny przewodów. Przykładowo instalacja może być zaprogramowana, aby lampa znajdująca się na korytarzu mogła być załączana z kilku przycisków rozmieszczonych w różnych częściach domu. Ponadto może być częścią działań wykonywanych na grupach odbiorników jak np. realizowanie sceny oświetleniowej, globalne załączanie/wyłączanie oświetlenia w przypadku zazbrojenia systemu alarmowego.

Każde urządzenie KNX musi mieć nadany swój unikatowy adres. Na jego podstawie system „wie” do których urządzeń ma zostać wysłana dana informacja. Ponadto po każdej prawidłowo przeprowadzonej akcji, rozesłane zostają tzw. telegramy do pozostałych urządzeń z informacją w jakim stanie znajduje się powiązane z nimi urządzenie.

Przykładowo: Lampa 1, może być załączona z Przycisku 1, Przycisku 2 lub Przycisku 3.

  1. po naciśnięciu np. Przycisku 2 zostaje wysłana informacja do aktora obsługującego Lampę 1 z rozkazem jej złączenia.
  2. Jeżeli wszystko akcja zostanie wykonana aktor lampy rozsyła telegramy do sensorów przycisków 1,2,3 z informacją o zmianie stanu lampy z wyłączonej na załączoną.
  3. dzięki tej informacji po późniejszym naciśnięciu Przycisku 1 lub 2 zostanie wysłany rozkaz wyłączenia Lampy 1

Powyższy przykład, można oczywiście ławo zrealizować w klasycznej instalacji przy użyciu przełączników schodowych i krzyżowych. Ale w chęci zrealizowania bardziej skomplikowanych korelacji jak chociażby wspomnianej wcześniej sceny oświetleniowej może stać się to niemożliwe.

Należy zaznaczyć że system ten jest przyjęty i wspierany przez ponad 300 dużych firm zajmujących się produkcją osprzętu elektroinstalacyjnego. Przynależą też do organizacji KNX Association która czuwa nad jednolitością standardu i kompatybilnością produkowanych urządzeń. Daje to pewność, że wyprodukowany np. przez ABB sensor będzie prawidłowo pracował z aktorem oferowanym np. przez Schneider Electric. Został on również uznany przez ISO oraz CEN za międzynarodowy standard automatyzacji budynków i urządzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>